Voorwaarden & privacy

Advertentievoorwaarden GerichtOnline – Onderstaande advertentievoorwaarden van GerichtOnline gelden in afwijking en/of aanvulling op de Algemene Advertentievoorwaarden van TMG en het Privacy statement van TMG. In geval van afwijkingen prevaleren deze aanvullende advertentievoorwaarden boven de algemene advertentievoorwaarden van TMG.

 1. GerichtOnline is een handelsnaam van TMG Landelijke Media B.V. gevestigd te Amsterdam.
 2. Advertentietegoed is vanaf de aanschafdatum gedurende 12 maanden inzetbaar. Resterend advertentietegoed komt na deze periode automatisch te vervallen.
 3. Indien GerichtOnline de overeengekomen impressies niet kan uitleveren binnen de looptijd van de campagne kan de looptijd van de campagne worden verlengd of kunnen resterende vertoningen worden teruggestort in het account voor later gebruik (mits dit binnen de periode valt zoals genoemd bij punt 1).
 4. TMG geeft geen garanties over de uitlevering van impressies.
 5. Alvorens een campagne start keurt GerichtOnline advertenties en campagnes volgens de advertentierichtlijnen.
 6. Keuren van campagnes en advertenties doet GerichtOnline tijdens kantoortijden (9:00 tot 17:00 ma t/m vr). Campagnes en advertenties buiten deze tijden ingeboekt worden zo snel mogelijk in behandeling genomen.
 7. TMG bezit de rechten op de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde advertentiesjablonen. Deze sjablonen mogen niet zonder toestemming van TMG gebruikt worden voor andere doeleinden dan het plaatsen van advertenties via GerichtOnline.
 8. TMG heeft het recht om alle beschikbare functionaliteiten (targeting opties, rapportages, etc.) tussentijds zonder kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen.
 9. TMG bepaalt de te hanteren frequency cap.
 10. TMG heeft het recht om de gekoppelde domeinen zonder bericht aan de opdrachtgever uit te breiden dan wel te beperken indien dit door TMG wenselijk wordt geacht. Hieronder vallen ook domeinen van externe partijen.
 11. Er worden geen garanties gegeven op uitlevering per website en/of device type.
 12. TMG heeft het recht om de gekoppelde advertentieformaten en -typen zonder bericht aan de opdrachtgever uit te breiden dan wel te beperken indien dit door TMG wenselijk wordt geacht.
 13. TMG maakt voor de targeting van campagnes gebruik van uiteenlopende technieken van externe partners en doet haar best om deze continue te optimaliseren. Er kan echter geen 100% betrouwbaarheid worden gegeven over de accuraatheid van deze gegevens.
 14. Gecommuniceerde tarieven zijn netto netto en exclusief BTW. Er wordt geen standaard bureaukorting toegepast. Alleen geregistreerde GerichtOnline partners maken aanspraak op een eventuele partnerkorting. Deze partnerkorting zal gelden vanaf het moment van het ondertekenen van de overeenkomst, waarbij eerdere facturen niet van toepassing zullen zijn.
 15. TMG factureert partners/klanten op basis van aangekocht advertentietegoed, ongeacht of dit advertentietegoed reeds is ingezet.
 16. TMG heeft het recht om de geldende tarieven en afrekenmodellen tussentijds zonder kennisgeving te wijzigen  dan wel te verwijderen.